Konferencja fundraisingowa dotycząca zbierania funduszy na pomoc zwierzętom

Jednodniowa konferencja fundraisingowa w styczniu 2024 roku skierowana do organizacji działających na rzecz zwierząt.

O kampanii

Dlaczego realizujemy ten projekt?

W Polsce nadal brakuje systemowego rozwiązania problemu bezdomności zwierząt, ubezpieczenia kosztów leczenia zwierząt są rzadkością, sterylizacja i kastracja nie są wystarczająco powszechne, a schroniska są przepełnione i niedofinansowane. W tej sytuacji większość ciężaru opieki i leczenia spada na organizacje pozarządowe, które również zmagają się z problemami finansowymi. Działanie organizacji skupionych na pomocy zwierzętom bywa utrudnione przez to, że większość szkoleń i materiałów na temat skutecznego fundraisingu nastawiona jest na pomoc dzieciom lub osobom chorym, co sprawia, że ciężej rozwijać kompetencje fundraisingowe w tym ważnym, ale dość specyficznym sektorze.

Idea konferencji 

Zaplanowaliśmy na styczeń 2024 organizację jednodniowej konferencji fundraisingowej, której celem będzie wymiana doświadczeń między organizacjami działającymi na rzecz zwierząt. Konferencja będzie okazją do zbudowania lepszego networkingu między organizacjami oraz do poszerzania wiedzy i dobrych praktyk w zakresie fundraisingu od najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Konferencja odbędzie się stacjonarnie w Warszawie, ale planujemy jej streaming dla organizacji, które działają w bardziej oddalonych częściach Polski i uczestnictwo stacjonarne mogłoby być dla nich trudnością.

Chcesz dowiedzieć się więcej?