Wsparcie dla liderek i liderów z sektora NGO

Cykl nieformalnych spotkań, które są okazją do rozmów, networkingu i budowania relacji.

O kampanii

Dlaczego realizujemy ten projekt?

Zarządzanie organizacją pozarządową wiąże się z licznymi wyzwaniami. Jednym z kluczowych jest kwestia finansowania, które w dużej mierze oparte jest o granty. To nie daje poczucia stabilności i utrudnia budowanie profesjonalnego i zmotywowanego zespołu, który ma faktyczny potencjał skutecznego realizowania misji organizacji. 

Zagrożenie stabilności finansowej przy jednoczesnej świadomości skali problemów, z którymi zmagają się organizacje sprawia, że liderkom i liderom stojącym na ich czele łatwo zapominać o swoich potrzebach, a to z kolei rodzi ryzyko wypalenia zawodowego. 

Dodatkowym problemem jest rywalizacja o środki, która może prowadzić do niskiego zaufania między organizacjami z podobnego sektora, potęgując u liderek i liderów poczucie “samotności na szczycie”.

Jednocześnie, skala problemów społecznych, które potrzebują rozwiązania i zaopiekowania w Polsce pokazuje, jak bardzo potrzebujemy pracy osób, które biorą na siebie trudne wyzwanie rozwijania sektora pozarządowego. Ten sektor nie będzie istniał bez pracowników i wolontariuszy, ale przede wszystkim potrzebuje tego, żeby jego liderzy i liderki przetrwali trudny czas, a nawet wyszli z niego silniejszymi.

W jaki sposób chcemy wspierać liderki i liderów organizacji pozarządowych?

Chcemy stworzyć sieć wsparcia, współpracy, wymiany doświadczeń i kontaktów, dobrych praktyk, przykładów, wyzwań i zastosowanych rozwiązań. Skupiamy się przede wszystkim na osobistym wsparciu dla liderek i liderów, dawaniu im poczucia, że w obliczu wyzwań, z którymi się zmagają, sami też są ważni. Rozpoczęliśmy cykl  spotkań, które są okazją do naładowania baterii poprzez życzliwe i konstruktywne rozmowy i relacje. Spotkania mają formę nieformalnego lunchu, z merytorycznym wprowadzeniem i czasem na rozmowę i networking.

Chcesz dowiedzieć się więcej?