POLITYKA PRYWATNOŚCI
FUNDACJI POMAGAM.PL

W niniejszym dokumencie określiliśmy zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundację Pomagam.pl.

KTO PRZETWARZA TWOJE DANE

Administratorem danych osobowych jest „Fundacja Pomagam.pl” (dalej: „Fundacja”, „my” lub „Administrator”) z siedzibą w Warszawie ul. Flory 9 lok. 8, 00-586 Warszawa. Możesz kontaktować się z Fundacją wysyłając wiadomość na adres e-mail: fundacja@pomagam.pl lub na adres korespondencyjny: Fundacja Pomagam.pl, ul. Flory 9 lok. 8, 00-586 Warszawa. 

Zaznaczamy, że Fundacja Pomagam.pl nie jest administratorem serwisu Pomagam.pl – jest nim Crowding sp. z o.o. Jeżeli interesuje Cię przetwarzanie danych osobowych w związku z działalnością serwisu Pomagam.pl – zapoznaj się z polityką prywatności serwisu Pomagam.pl.

CZYJE DANE PRZETWARZAMY I NA JAKICH ZASADACH

Dane osób wpłacających środki na zbiórki organizowane przez Fundację

Fundacja może organizować zbiórki środków w wyspecjalizowanych serwisach internetowych (jak np. w serwis Pomagam.pl).

Jeśli wpłacasz darowiznę na taką zbiórkę internetową, przetwarzamy Twoje dane, które otrzymujemy od serwisu, w którym zbiórka jest prowadzona, czyli np.: imię i nazwisko (o ile je podasz), kwotę wpłaty oraz adres e-mail (o ile go podasz). Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia przez Fundację obowiązków prawnych, a jednocześnie do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, w zakresie identyfikacji osób dokonujących darowizn na rzecz Fundacji. Twoje dane, w tym adres e-mail, służy nam również – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci budowania relacji z osobami nas wspierającymi – do wysłania podziękowania za wsparcie oraz informowania Cię o przebiegu zbiórki, na którą dokonujesz wpłaty, oraz o naszych działaniach związanych z przedmiotem tej zbiórki i innych naszych działaniach. Jeśli nie życzysz sobie tego typu wiadomości, wyślij swój sprzeciw na adres: fundacja@pomagam.pl. 

Ponadto, niezależnie od Fundacji, osobnym administratorem Twoich danych jest w takim przypadku serwis internetowy prowadzący zbiórkę, na którą wpłacasz środki. Przetwarzanie danych przez ten serwis odbywa się zgodnie z jego polityką prywatności i regulaminem. 

Dane osób wspierających Fundację darowiznami w formie przelewu

Jeśli wspierasz Fundację przekazując darowiznę bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy Fundacji, wówczas przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, t.j.: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres pocztowy przypisany do rachunku bankowego. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia przez Fundację obowiązków prawnych, a jednocześnie do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, w zakresie identyfikacji osób dokonujących darowizn na rzecz Fundacji oraz prowadzenia historii rachunku bankowego.

Dodatkowe informacje podane w tytule przelewu (np. Twój adres e-mail, jeśli go podasz) możemy przetwarzać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci budowania relacji z osobami nas wspierającymi, aby wysłać Ci podziękowania. W tym samym celu możemy wykorzystać również Twój adres pocztowy z przelewu bankowego. Możemy w ten sposób wysyłać podziękowania za wsparcie naszej Fundacji, podsumowanie, na co wydaliśmy otrzymane środki, oraz ewentualnie materiały dotyczące naszej działalności.

Jeśli nie chcesz, abyśmy się z Tobą w ten sposób kontaktowali, w tytule przelewu dopisz „bez kontaktu” lub wyślij nam swój sprzeciw na adres: fundacja@pomagam.pl. 

Dane osób wspierających Fundację przy pomocy innych metod płatności

W przypadku, gdy umożliwiamy przekazanie środków na rzecz Fundacji poprzez kanały płatności takie jak internetowe bramki płatnicze, terminale płatnicze i inne podobne narzędzia, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli otrzymamy je od operatorów tych kanałów płatności. Dane te mogą obejmować: imię i nazwisko, kwotę darowizny, adres e-mail. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia przez Fundację obowiązków prawnych, a jednocześnie do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, w zakresie identyfikacji osób dokonujących darowizn na rzecz Fundacji. 

Twoje dane, w tym adres e-mail, może służyć nam również – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci budowania relacji z osobami nas wspierającymi – do wysłania podziękowania za wsparcie oraz informowania Cię o naszych działaniach. Jeśli nie życzysz sobie tego typu wiadomości, wyślij swój sprzeciw na adres: fundacja@pomagam.pl.

Dane osób przekazujących nam 1,5% podatku

W przypadku osób, które przekazują nam 1,5% podatku, otrzymujemy od urzędu skarbowego ich dane, o ile osoby te zaznaczyły w formularzu PIT zgodę na ich przekazanie do nas. Dane te obejmują: imię i nazwisko podatnika, adres, wysokość przekazanej kwoty podatku, dane współmałżonka – w przypadku wspólnego rozliczania podatku – oraz ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone w rubrykach formularza PIT dotyczących 1,5%.

Na adresy przekazane nam przez urzędy skarbowe możemy wysyłać korespondencję z podziękowaniem, podsumowanie, na co wydaliśmy otrzymane środki, oraz ewentualnie materiały dotyczące naszej działalności. Jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali Twoje dane w tym celu, nie zgadzaj się na przekazywanie nam danych w formularzu PIT. Jeśli w formularzu PIT już wyraziłeś zgodę na przekazanie nam danych, ale zmieniłeś zdanie, możesz wysłać sprzeciw na adres: fundacja@pomagam.pl.

Dane osób wspierających nas 1,5% podatku przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci budowania relacji z osobami nas wspierającymi, w tym do wysyłania podziękowań.

Dane osób komunikujących się nami przez media społecznościowe

Operatorzy platform społecznościowych (jak np. Facebook, Instagram i Twitter) są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je zgodnie z własnymi regulaminami i politykami prywatności. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami poprzez media społecznościowe (wiadomości prywatne, polubienie lub obserwowanie strony, komentarze, reakcje na posty, udostępnienia, komentarze), administratorem Twoich danych osobowych stają się operatorzy tych platform społecznościowych (np. Facebook czy Twitter), ale również nasza Fundacja. Twoje dane, takie jak imię i nazwisko, wizerunek, profil w platformie społecznościowej, jak również informacje zamieszczane przez Ciebie w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, jak również w celu analizy skuteczności komunikacji.

Twoich interakcji z nami w mediach społecznościowych co do zasady nie łączymy z informacjami, które przekażesz nam w inny sposób (np. e-mailem), chyba że coś innego wynika z okoliczności (np. napisałeś do nas wiadomość prywatną na Facebooku, w której podałeś adres e-mail z prośbą o kontakt). Miej uwadze, że do wszystkich informacji o Tobie zawartych w platformie społecznościowej ma dostęp operator tej platformy jako odrębny administrator.

Dane osób korzystających z kanałów komunikacji niepublicznej

Dane osób, które kontaktują się z nami lub z którymi my się kontaktujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej czy listownie, przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami.

Dane przedstawicieli kontrahentów i organizacji, z którymi współpracujemy

Przetwarzamy dane przedstawicieli organizacji i firm, z którymi współpracujemy lub prowadzimy rozmowy o możliwej współpracy (np. w zakresie usług świadczonych na rzecz Fundacji, czy współpracy przy realizacji celów Fundacji), jak również naszych kontrahentów będących osobami fizycznymi. Dotyczy to osób związanych z takimi firmami i organizacjami (np. reprezentantów, pracowników oraz współpracowników), z którymi kontaktujemy się w ramach takiej współpracy lub których dane podawane są w umowach i dokumentach, które podpisujemy lub otrzymujemy.

Przetwarzanie dotyczy danych takich jak imię, nazwisko, służbowe dane kontaktowe (np. adres e-mail oraz numer telefonu), a także informacji zamieszczonych w treści komunikacji prowadzonej w związku ze współpracą lub rozmowami. Podanie danych przedstawiciela jest dobrowolne, lecz może być konieczne do zawarcia lub wykonywania umowy lub prowadzenia rozmów.

Dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. do prowadzenia rozmów i negocjacji, realizacji zawieranych umów i ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane beneficjentów działań Fundacji

Przetwarzamy dane osób i podmiotów będących beneficjentami działań Fundacji, a także dane członków organów, pełnomocników, prokurentów, pracowników i współpracowników tych osób lub podmiotów – w związku ze wsparciem udzielanym przez Fundację. Dane te obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, kwotę przysporzenia na rzecz beneficjenta, nr rachunku bankowego i adres pocztowy beneficjenta, treść umów i treść korespondencji z takimi osobami i podmiotami, jak również informacje o okolicznościach uzasadniających udzielenie wsparcia.

Dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. do realizacji naszych działań statutowych, oraz w celu zawarcia wykonania umów z beneficjentami naszych działań, np. umów darowizny.

Dane uczestników wydarzeń publicznych

W przypadku wydarzeń z udziałem Fundacji, wymagających rejestracji, co do zasady prosimy o podanie: imienia i nazwiska bądź pseudonimu, adresu e-mail, numeru telefonu, chyba że charakter wydarzenia (np. szkolenia) będzie wymagał zebrania innych informacji. W takim przypadku podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na wydarzenie. Dane te przetwarzamy w celu organizacji wydarzenia – jest to niezbędne do wykonania umowy o udział w wydarzeniu.

Po zakończeniu wydarzenia dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu budowania relacji.

Przy okazji organizacji niektórych wydarzeń pytamy dodatkowo o zgodę na informowanie o innych inicjatywach o podobnym charakterze. Osoba, która ją wyraziła, może ją w każdej chwili wycofać. 

Dane dziennikarzy

Przetwarzamy dane dziennikarzy i innych osób związanych z mediami mediów, pozyskane bezpośrednio od nich, od redakcji lub z Internetu. Przetwarzane dane mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o powiązaniu z konkretną redakcją. Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na informowaniu o działalności Fundacji oraz budowania relacji.

Newsletter

Jeśli zapisujesz się na nasz newsletter, przetwarzamy Twój adres e-mail w celu realizacji usługi wysyłki newslettera. Podstawą przetwarzania jest realizacja umowy – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi w postaci wysyłki newslettera.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to niewielkie fragmenty tekstu, które podczas korzystania z naszej strony internetowej (dalej „Serwis”) wysyłane są na urządzenie, z którego korzystasz do połączenia się z Serwisem (np. przeglądarka internetowa). Podczas Twoich kolejnych wizyt w Serwisie, pliki te są wysyłane z powrotem do Serwisu.

Pliki cookies wykorzystujemy w celu zachowania parametrów nawigacyjnych, monitorowania ruchu w Serwisie i sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników, indywidualnego dostosowywania sposobu działania Serwisu, usprawnienia kontaktu z użytkownikami, wykrywania błędów i nadużyć oraz w celach prowadzenia działań promocyjnych (w tym marketingu bezpośredniego).

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu, z którego korzystasz do połączenia się z Serwisem. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Możesz np. blokować automatyczną obsługę plików cookies lub wymusić informowanie o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzaniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, z którego korzystasz (np. przeglądarki internetowej).

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi współpracujemy, tj. firmom prowadzącym obsługę administracyjną i informatyczną Fundacji, firmom świadczącym usługi hostingowe, usługi związane z obsługą płatności, osobom i podmiotom świadczącym obsługę księgową, prawną czy podatkową Fundacji.

W niektórych sytuacjach przekazujemy dane innym odbiorcom, np. firmom, z którymi współpracujemy przy organizacji wydarzeń.

Ponadto dane osobowe udostępniamy podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania, sądom, i innymi instytucjom.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW TRZECICH?

Niektóre z podmiotów przetwarzających, z których usług korzystamy, mają siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zapewniamy, aby podmioty te dawały gwarancje odpowiednio wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską i z wydanych przez Komisję Europejską decyzji o adekwatności (np. decyzja Privacy Framework dotycząca transferu do Stanów Zjednoczonych).

TWOJE UPRAWNIENIA

Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz, w określonych przypadkach, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.

Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą sobie, byśmy w ten sposób wykorzystywali ich dane.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z przepisami prawa, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody przetwarzamy najpóźniej do momentu skutecznego cofnięcia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

Dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego przetwarzamy najpóźniej do chwili wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów przetwarzamy tak długo jak istnieje uzasadniony interes przetwarzania, jednakże najpóźniej do momentu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do dalszego ich przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W przypadku danych przetwarzanych na tej podstawie na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane te będą przetwarzane najpóźniej do momentu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli pomimo zakończenia przetwarzania Twoich danych na jednej podstawie wciąż mamy prawo przetwarzać je na innej podstawie, w szczególności, jeśli jest to niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub jest to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W razie potrzeby możemy zmieniać i uzupełniać zapisy niniejszej Polityki Prywatności. Informacja o zmianach będzie podawana na naszej stronie internetowej. W razie istotnych zmian możemy również wysłać Ci powiadomienie na adres e-mail podany przez Ciebie.

Chcesz wesprzeć naszą pracę?